من داشتم میرفتم که تصادف کردم....

من داشتم میخندیدم که تصادف کردم....

من داشتم پرواز میکردم که تصادف کردم ...

من داشتم روزهای خوب و بد را سپری میکردم که تصادف کردم....

من .....

من داشتم .....

من داشتم به .....

من داشتم به دیدن .....

من داشتم به دیدنش .....

من داشتم به دیدنش می آمدم .....

من داشتم به دیدنش  می آمدم که تصادف کردم ....

من داشتم زندگی میکردم که تصادف کردم........!

!!!

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ستوده

می بینم که بازار تصادف داغه. حالا با چی یا کی تصادف کردی؟ با خودت؟ [چشمک]