همه ی اهل خانه بیدارند

من ولی توی خواب خرگوشی

خواب ، خواب، آه ! خواب خوب و عزیز

فرصت کوچک فراموشی

بگذارید خواب باشم ، خواب

نان و شیر و عسل نمیخواهم

در همین لحظه ، گرم خوردن نور

توی یک قهوه خانه در ماهم

بعد هم با ستاره ای قرضی

قصد رفتن به یک سفر دارم

در حدود چهار ثانیه بعد

توی بلژیک ، یک پرستارم

میشود مثل بادبادکها

صاحب دم شوم ، هوا بروم

میتوانم قطار باشم و بعد

خارج از پل ، هر کجا بروم

روی یک برج،برج صد طبقه

پیش یک شیر ، توی آفریقا

بال در بال یک هواپیما

به تمام جزایر دنیا

 

راستی ! توی شهر بیداری

ساعت الان دقیقه ای چند است ؟

این سو از هر کسی که میپرسم

قیمتش نیم متر لبخند است !

 

عباس تربن

/ 3 نظر / 6 بازدید
خانم فیلا فیلا(شزه)

بیداریم بیدار بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار اما در شهر ما لبخند متری نیست مثقالیست

adat mikonim

midoonin chiyee??? aslan dar shahre ma labkhand siri chand ast???